Nói về lí do nghỉ việc như thế nào khi phỏng vấn?

14:47 | 10/05/2023 | 3.866 lượt xem

Lí do nghỉ việc thường là câu hỏi được đặt ra trong vòng phỏng vấn, bởi nhà tuyển dụng không chỉ muốn biết vì sao bạn rời đi mà còn muốn tìm hiểu về mối quan hệ của bạn, thái độ của bạn với công ty cũ đồng thời cũng muốn xem bạn có phù hợp với văn hóa doanh nghiệp hay không. Vì vậy, khi đưa ra câu...

Chi tiết...