Tiết kiệm năng lượng, kiến tạo tương lai xanh

10:06 | 03/04/2023 | 3.820 lượt xem

Để hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải, trung hòa carbon vào năm 2050 như Việt Nam đã cam kết tại Hội nghị COP26, thì mỗi người dân, doanh nghiệp phải coi việc tiết kiệm năng lượng là nhu cầu tự thân. Đó cũng là một trong những giải pháp để kiến tạo tương lai xanh, phát triển bền vững.

Chi tiết...