Chuyển đổi số trong dịch vụ khách hàng ngành Điện: Từ ASEAN, nhìn về EVN

15:33 | 09/10/2021 | 2.510 lượt xem

Tại khu vực Đông Nam Á, việc thực hiện chuyển đổi số trong công tác kinh doanh, dịch vụ điện đã và đang diễn ra mạnh mẽ ở nhiều nước. Trong đó, điểm chung là sự đột phá tư duy, đổi mới quy trình; chú trọng phát triển các nền tảng, hệ sinh thái công nghệ tiện ích, nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng...

Chi tiết...