Chương trình học bổng tại Hàn Quốc và Nhật Bản

14:37 | 25/07/2016 | 6.330 lượt xem

CBCNV EVN đủ điều kiện có thể đăng ký dự tuyển chương trình học bổng tại Trường đại học Hạt nhân Quốc tế KEPCO (KINGS) - Hàn Quốc và học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam – tại Nhật Bản.

Chi tiết...