Infographic: Học bổng EVN giai đoạn 2022 - 2025

17:14 | 24/10/2022 | 6.465 lượt xem

Giai đoạn 2022-2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ trao tặng tổng số hơn 1.000 suất học bổng cho Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và Trường Đại học...

Chi tiết...


Chương trình học bổng tại Hàn Quốc và Nhật Bản

14:37 | 25/07/2016 | 7.301 lượt xem

CBCNV EVN đủ điều kiện có thể đăng ký dự tuyển chương trình học bổng tại Trường đại học Hạt nhân Quốc tế KEPCO (KINGS) - Hàn Quốc và học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam – tại Nhật Bản.

Chi tiết...