Chuyện dùng điện của những hộ nghèo ven đô

14:02 | 04/12/2020 | 1.039 lượt xem

Sau hơn 10 năm sáp nhập vào Hà Nội, nhiều gia đình nghèo ở Thanh Oai vẫn chật vật với hóa đơn tiền điện mỗi tháng, chưa nói đến nâng cấp đường dây trong nhà.

Chi tiết...


Khách hàng sử dụng điện tại Hà Nội có được giải đáp thắc mắc thỏa đáng?

12:57 | 30/06/2020 | 4.503 lượt xem

Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác ghi chỉ số, lập hoá đơn tiền điện, giải quyết kiến nghị của khách hàng đã lựa chọn ngẫu nhiên và trực tiếp tới nhà gặp gỡ, trao đổi một số khách hàng sử dụng điện tại TP. Hà Nội về nội dung này. Ghi nhận của evn.com.vn.

Chi tiết...