Kiểm tra công tác ghi chỉ số, lập hoá đơn tiền điện và giải quyết kiến nghị của khách hàng tại Hà Nội

  • 26/06/2020

Trong hai ngày 25 - 26/6, đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra công tác ghi chỉ số, lập hoá đơn tiền điện, giải quyết kiến nghị của khách hàng tại Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI).

Chi tiết...


EVN chính thức sử dụng mẫu hóa đơn điện tử mới từ ngày 1/3/2020

  • 25/02/2020

EVN sẽ triển khai đồng bộ các mẫu hóa đơn điện tử, thông báo tiền điện mới trên toàn quốc đối với tất cả các khách hàng sử dụng điện năng từ ngày 1/3/2020.

Chi tiết...


Vận động khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt ở Phú Yên

  • 19/04/2019

Nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) đã chỉ đạo các điện lực tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp và người dân sử dụng hình thức thanh toán này.

Chi tiết...