Thả hơn 3 vạn cá chép giống xuống hồ thủy điện Tuyên Quang

17:00 | 20/05/2022 | 5.356 lượt xem

Vừa qua, Công ty Thủy điện Tuyên Quang phối hợp với UBND huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) thả hơn 3 vạn cá chép xuống hồ thủy điện Tuyên Quang để góp phần tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

Chi tiết...