Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo: Ưu tiên 5 hành động quan trọng

14:46 | 28/02/2024 | 3.049 lượt xem

Thế giới cần ưu tiên 5 hành động quan trọng ngay lúc này để chuyển đổi hệ thống năng lượng và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Chi tiết...


Nguồn năng lượng mới tiềm năng

16:26 | 20/03/2023 | 3.944 lượt xem

Hydro xanh, hay hydro sạch, được dự đoán sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống năng lượng ít phát thải carbon trên thế giới.

Chi tiết...