Hệ sinh thái số EVNCONNECT là gì?

14:49 | 08/02/2022 | 6.376 lượt xem

Hệ sinh thái số EVNCONNECT là bước tiến quan trọng của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trên con đường trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Chi tiết...