Giảm tổn thất điện năng: Kinh nghiệm từ PC Bắc Ninh

  • 21/09/2016

Với nhiều giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc quyết liệt của Lãnh đạo, CBCNV, Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) đã trở thành điểm sáng của ngành Điện miền Bắc về giảm tổn thất điện năng (TTĐN).

Chi tiết...


Mục tiêu đến năm 2020, tổn thất điện năng của Việt Nam là 6,5%.

  • 07/09/2016

Trong 2 ngày 7 – 8/9/2016, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Hiệp Hội đồng Quốc tế khu vực Đông Nam Á (Cooper Alliance) và Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) tổ chức Hội nghị quốc tế về giảm tổn thất điện năng.

Chi tiết...