Mỹ: Thiết kế hệ thống pin điện hoá giúp thu giữ và giải phóng CO2

10:56 | 22/09/2023 | 3.564 lượt xem

Các nhà nghiên cứu tại Mỹ đã thiết kế một hệ thống thu giữ sử dụng pin điện hóa dễ dàng thu giữ và giải phóng CO2, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của khí này đối với môi trường và sức khỏe con người

Chi tiết...