Áp dụng giá bán điện kinh doanh cho các hoạt động khai thác tiền ảo

09:23 | 07/03/2018 | 939.159 lượt xem

Điện năng sử dụng cho các hoạt động giải mã, khai thác đồng tiền ảo thuộc đối tượng áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh. Đó là thông báo chính thức của Bộ Công Thương gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam, theo văn bản số 1402/BCT-ĐTĐL, ngày 22/2/2018.

Chi tiết...


Áp dụng giá bán điện kinh doanh cho các hoạt động khai thác tiền ảo

09:23 | 07/03/2018 | 939.159 lượt xem

Điện năng sử dụng cho các hoạt động giải mã, khai thác đồng tiền ảo thuộc đối tượng áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh. Đó là thông báo chính thức của Bộ Công Thương gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam, theo văn bản số 1402/BCT-ĐTĐL, ngày 22/2/2018.

Chi tiết...