Bộ Công Thương: Tháo gỡ khó khăn về thủ tục của Dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân bằng mọi biện pháp

22:00 | 19/12/2020 | 3.353 lượt xem

Theo kế hoạch, dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân phải hoàn thành trong năm 2022, để kịp giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 (tỉnh Khánh Hòa). Nếu không đúng tiến độ, Chính phủ Việt Nam sẽ phải bồi thường rất lớn cho chủ đầu tư nhà máy điện. Mặc dù vậy, đến nay các thủ tục...

Chi tiết...