Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng Dự án đường dây 220kV Nậm Mô - Tương Dương

18:00 | 16/09/2021 | 2.436 lượt xem

Tại Quyết định số 1145/TTg-NN ngày 10/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với 6,24 ha rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương (tỉnh Nghệ An) để thực hiện Dự án đường dây 220kV Nậm Mô – Tương Dương.

Chi tiết...