Động lực chèo lái hành vi – Tìm ra động lực phát triển đúng đắn và bền vững

18:12 | 23/08/2023 | 3.664 lượt xem

Cuốn sách "Động lực chèo lái hành vi" đã tạo nên một cuộc cách mạng trong cách các công ty thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên, cách trường học giáo dục học sinh của mình và trong cách cá nhân tìm kiếm mục đích sống.

Chi tiết...


Tiền không là động lực cho sự gắn kết

15:14 | 27/03/2023 | 3.487 lượt xem

Rất nhiều sự nghiệp đầy triển vọng bị "trật đường ray" vì rơi vào "điểm mù”: không hiểu rõ ưu, nhược điểm và động lực của bản thân. Ở góc độ quản trị, người lãnh đạo không chỉ phải xác định động lực truyền cảm hứng cho bản thân mà còn phải giúp nhân viên điều đó, nếu không muốn con đường phát triển...

Chi tiết...