Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN họp phiên thứ hai năm 2022

16:52 | 08/09/2022 | 4.671 lượt xem

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN họp phiên thứ hai năm 2022 qua hình thức trực tuyến vào ngày 8/9. Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp tại điểm cầu Hà Nội.

Chi tiết...


Đổi mới mô hình tổ chức Đảng trong doanh nghiệp là yêu cầu cấp bách

15:59 | 10/08/2017 | 10.476 lượt xem

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII đã đưa ra các giải pháp cơ bản về nâng cao chất lượng tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, bên cạnh các giải pháp kinh tế, việc đổi mới mô hình tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) có vai trò hết sức quan trọng.

Chi tiết...