Bình đẳng giới tại nơi làm việc: Những câu chuyện và giải pháp trong khu vực doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới

16:37 | 20/03/2023 | 3.740 lượt xem

Là cuốn sách được Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và doanh nghiệp xã hội ECUE ra mắt ngày 19/3 tại Phố Sách Hà Nội.

Chi tiết...