Hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh - sạch

10:54 | 14/02/2023 | 2.815 lượt xem

Để góp phần thực hiện đạt được mục tiêu tiết kiệm từ 8-10% tổng năng lượng tiêu thụ toàn quốc trong giai đoạn 2019-2030, Sở Công Thương TP Cần Thơ đang phối hợp cùng với các sở, ngành hữu quan tích cực triển khai các chương trình hành động thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm trong cộng đồng doanh...

Chi tiết...


Doanh nghiệp gia tăng lợi thế cạnh tranh nhờ tiết kiệm năng lượng

10:23 | 08/02/2023 | 2.751 lượt xem

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là mục tiêu mà mọi doanh nghiệp tại Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung đều phấn đấu thực hiện để giảm giá thành sản xuất, tăng lợi thế cạnh tranh.

Chi tiết...


6 doanh nghiệp tại Đồng Nai đạt định mức suất tiêu hao năng lượng

15:09 | 02/02/2023 | 2.575 lượt xem

Theo Sở Công Thương Đồng Nai, có 6 doanh nghiệp tại Đồng Nai đạt định mức suất tiêu hao năng lượng theo kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

Chi tiết...


'Tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm'

17:26 | 20/09/2022 | 4.930 lượt xem

Đó là chủ đề của diễn đàn về tiết kiệm năng lượng do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng tổ chức ngày 20/9, tại Hà Nội. Một trong những thông tin đáng chú ý, các ngành công nghiệp đang chiếm hơn 47% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc, với tiềm năng tiết kiệm năng lượng lên tới 30 - 35%.

Chi tiết...


EVN: Nhiều thách thức trong lộ trình chuyển đổi số

15:08 | 01/04/2021 | 4.207 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phấn đấu đến năm 2022 hoàn thành cơ bản chuyển đổi số; năm 2025 trở thành doanh nghiệp hoạt động trên môi trường số, đáp ứng tốt mục tiêu đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Chi tiết...