EVNHANOI góp phần xây dựng đô thị thông minh

  • 15/09/2020

Ngành Điện Thủ đô đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa lưới điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đô thị thông minh. Ông Lê Ánh Dương - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) trao đổi thêm thông tin về vấn đề này.

Chi tiết...