Trên 868MW

15:56 | 05/06/2023 | 3.985 lượt xem

Là tổng công suất điện tiết giảm của 4.568 khách hàng tiêu thụ điện lớn tại khu vực phía Nam, trong thời gian từ ngày 12/5/2023 – 3/6/2023, số khách hàng này cũng là những khách hàng đã đồng ý thỏa thuận tham gia điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại (DR) với Tổng công ty Điện lực miền Nam...

Chi tiết...