Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình điện

13:15 | 06/09/2021 | 16.523 lượt xem

Đó là một trong những nội dung trọng tâm được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhấn mạnh tại Hội nghị Giao ban thường kỳ về công tác sản xuất kinh doanh của các đơn vị khối lưới, sáng 6/9. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Chi tiết...


Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình điện

13:15 | 06/09/2021 | 16.523 lượt xem

Đó là một trong những nội dung trọng tâm được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhấn mạnh tại Hội nghị Giao ban thường kỳ về công tác sản xuất kinh doanh của các đơn vị khối lưới, sáng 6/9. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Chi tiết...


Góp ý về dự thảo nghị định liên quan đến công tác xây dựng

16:53 | 06/10/2020 | 6.700 lượt xem

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị Góp ý một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày...

Chi tiết...


Nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng

13:35 | 03/05/2019 | 13.208 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành chỉ thị số 2180/CT-EVN ngày 26/4/2019, về việc nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Chi tiết...


Quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 – 2020

18:22 | 30/03/2019 | 17.154 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quyết tâm hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020. Đó là nội dung chính tại Hội nghị Công tác đầu tư xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐTV Dương Quang Thành, diễn ra ngày 29/3/2019. 

Chi tiết...