EVN số hóa trong công tác đấu thầu: Giảm thiểu thủ tục, đảm bảo tính công bằng, minh bạch

10:12 | 10/09/2021 | 10.241 lượt xem

Được Bộ Kế hoạch & Đầu tư đánh giá là đơn vị đi đầu cả nước về triển khai đấu thầu qua mạng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã góp phần quan trọng trong việc tạo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu thủ tục hành chính... trong công tác đấu thầu.

Chi tiết...


100% gói thầu của SPMB thực hiện qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

19:00 | 12/07/2021 | 4.607 lượt xem

Là một trong những nội dung thực hiện chuyển đổi số năm 2021, Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, đã áp dụng triệt để hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Chi tiết...


Thực hiện hiệu quả đấu thầu qua mạng: EVN tăng tính công khai, minh bạch

14:37 | 22/11/2020 | 2.932 lượt xem

Thực hiện thành công việc tổ chức đấu thầu qua mạng từ giai đoạn thí điểm đến khi chính thức vận hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đấu thầu qua mạng.

Chi tiết...