Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi thư cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam

16:31 | 16/07/2018 | 17.519 lượt xem

Những nỗ lực đảm bảo điện tin cậy, ổn định, an toàn phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và gửi lời cảm ơn trân trọng.

Chi tiết...