EVN đề nghị đảm bảo chất lượng than cho các nhà máy nhiệt điện

21:38 | 10/09/2021 | 3.612 lượt xem

Đây là một trong những nội dung trọng tâm vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao đổi với các nhà cung cấp, nhằm đảm bảo than cho sản xuất điện trong thời gian tới.

Chi tiết...