Huy động gần 300 CBCNV thực hiện đại tu tổ máy S1 Nhiệt điện Thái Bình

09:13 | 24/10/2021 | 10.703 lượt xem

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) triển khai công tác đại tu tổ máy S1 – Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình tử ngày 15/10, dự kiến hoàn thành vào trung tuần tháng 12 tới. Đây là lần đầu tiên EVNPPSC thực hiện đại tu tổ máy của nhà máy nhiệt điện.

Chi tiết...