Đảm bảo cung ứng điện trong tình hình thời tiết cực đoan

  • 29/07/2020

Đây là chủ đề của chương trình tọa đàm trực tuyến do Báo Dân trí phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức, ngày 29/7.

Chi tiết...