Thực hiện quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng và việc sử dụng cờ Đảng

10:46 | 28/07/2023 | 4.767 lượt xem

Đảng ủy EVN vừa ban hành công văn số 1272-CV/ĐU ngày 27/7/2023 về việc thực hiện quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng và việc sử dụng cờ Đảng.

Chi tiết...