Xây dựng công trình xanh tiết kiệm 40% năng lượng

09:29 | 14/05/2024 | 1.808 lượt xem

Công trình xanh do Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (United States Green Building Council - viết tắt là USGBC) đưa ra, đề cập đến những công trình đạt được hiệu quả cao trong sử dụng năng lượng và vật liệu, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường; đồng thời được thiết kế để có thể hạn chế tối đa...

Chi tiết...


Công trình xanh và mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

16:44 | 08/05/2024 | 2.393 lượt xem

Các công trình xây dựng chiếm tỷ lệ khoảng 35-40% tổng năng lượng tiêu dùng cả nước. Tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà, công trình sẽ giúp giảm chi phí vận hành và lượng phát thải CO2 ra môi trường.

Chi tiết...