Tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2023

10:43 | 26/07/2023 | 5.480 lượt xem

Ngày 26/7, Đảng ủy EVN tham gia Hội nghị Tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2023 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

Chi tiết...


Tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2023

10:43 | 26/07/2023 | 5.480 lượt xem

Ngày 26/7, Đảng ủy EVN tham gia Hội nghị Tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2023 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

Chi tiết...


Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay

09:29 | 08/11/2021 | 44.015 lượt xem

Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những công việc chính của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Mọi việc thành hay bại đều từ cán bộ mà ra. Việc áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng là đỉnh cao của "nghệ thuật" là "phương sách" dùng người - bí quyết thành công của sự...

Chi tiết...


Hiệu quả hoạt động theo mô hình Đảng bộ Tổng công ty

14:21 | 11/07/2017 | 11.431 lượt xem

Với mô hình tổ chức đảng thống nhất từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có nhiều thuận lợi trong công tác xây dựng Đảng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.

Chi tiết...