Số hóa công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng: Dấu ấn của Đảng ủy EVN - Kỳ 2: Dịch vụ điện giữa đại dịch COVID-19: Giãn cách – không gián đoạn

10:48 | 08/11/2021 | 10.352 lượt xem

Từ năm 2019 đến nay, đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, trong đó, ngành Điện cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số, riêng việc cung ứng các dịch vụ điện và công tác chăm sóc khách hàng của ngành Điện không hề...

Chi tiết...