Hiện thực hoá thị trường đầu tư tiết kiệm, hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp

10:15 | 12/12/2023 | 2.308 lượt xem

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã phối hợp tổ chức toạ đàm "Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam".

Chi tiết...