Cơ sở lưu trú du lịch cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào để được hỗ trợ giảm giá điện do COVID-19?

18:00 | 25/05/2020 | 7.592 lượt xem

Tại văn bản số 566/TCDL-KS ngày 20/5/2020 của Tổng cục Du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch được nêu tại Điều 48, Luật Du lịch 2017 thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ giảm giá điện từ mức giá bán điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán điện áp dụng cho ngành sản xuất trong vòng 3...

Chi tiết...