Phát triển điện mặt trời: Tiềm năng đợi... cơ chế.

  • 05/10/2016

Mặc dù đánh giá rất tiềm năng, tính khả thi cao và đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhưng do thiếu cơ chế đồng bộ nên điện mặt trời ở Việt Nam vẫn chưa phát triển như kỳ vọng.

Chi tiết...