EVNNPT hướng đến 4 tổ chức truyền tải điện hàng đầu ASEAN

16:33 | 26/12/2017 | 11.958 lượt xem

Đây là một trong những mục tiêu của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), nằm trong đề án Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040.

Chi tiết...