Hòa Bình: Đẩy mạnh tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh

15:01 | 11/01/2024 | 2.477 lượt xem

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Công văn số 11/UBND-KTN về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình và các đơn vị phát điện,...

Chi tiết...