EVN triệt để áp dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính

17:35 | 09/03/2021 | 6.103 lượt xem

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 259/QĐ-EVN, ngày 20/2/2021, phê duyệt Chương trình cải cách hành chính của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết...


Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam triệt để triển khai báo cáo điện tử trong năm 2020

17:00 | 18/02/2020 | 5.622 lượt xem

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa kí quyết định số 225/QĐ-EVN ngày 14/2/2020, phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2020.

Chi tiết...


Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở EVN

18:02 | 20/11/2019 | 9.404 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã và đang tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, hướng tới xây dựng văn phòng điện tử, doanh nghiệp số thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi và xử lý công việc qua...

Chi tiết...


Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở EVN: Giảm được 86% báo cáo giấy và điện tử hóa các dịch vụ điện

16:57 | 20/11/2019 | 43.298 lượt xem

Nhờ việc quán triệt thực hiện việc sử dụng văn bản điện tử theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã và đang tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, hướng tới xây dựng văn phòng điện tử, doanh nghiệp số thông qua việc ứng...

Chi tiết...