Ngành Điện phía Nam có thích ứng kịp thời với trạng thái bình thường mới?

08:14 | 24/11/2021 | 18.599 lượt xem

Sau thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19, TP.HCM cùng các tỉnh, thành phía Nam đã và đang khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, trở về với trạng thái bình thường mới. Ngành Điện thích ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện tăng cao của các địa phương?

Chi tiết...


Ngành Điện phía Nam có thích ứng kịp thời với trạng thái bình thường mới?

08:14 | 24/11/2021 | 18.599 lượt xem

Sau thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19, TP.HCM cùng các tỉnh, thành phía Nam đã và đang khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, trở về với trạng thái bình thường mới. Ngành Điện thích ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện tăng cao của các địa phương?

Chi tiết...