World Bank hỗ trợ EVN triển khai kế hoạch hành động bình đẳng giới

  • 14/02/2017

Từ 13 - 21/2, đoàn công tác của Word Bank (Ngân hàng Thế giới) làm việc tại EVN trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ triển khai kế hoạch hành động bình đẳng giới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết...