Cả 2 tổ máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đang phát điện tối đa

16:08 | 13/06/2023 | 4.725 lượt xem

Sau khi hoàn thành công tác sửa chữa sự cố, từ hôm nay (13/6), tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (thuộc Tổng công ty Phát điện 1) đã vận hành trở lại, góp phần cung cấp thêm cho lưới điện miền Bắc 7 triệu kWh mỗi ngày. Như vậy, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đang được huy động vận hành cả...

Chi tiết...