“Điện mặt trời sẽ phát triển nếu…”

  • 20/09/2016

“Nếu Chính phủ kịp thời ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ về vốn, thuế… thì mục tiêu phát triển điện mặt trời là hoàn toàn khả thi” - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đức Cường, Chuyên gia cao cấp Trung tâm Năng lượng tái tạo và Cơ chế phát triển sạch, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương.

Chi tiết...