Văn hóa thương hiệu, nguồn lực nội sinh của doanh nghiệp Việt Nam

14:58 | 08/11/2023 | 2.997 lượt xem

Cuốn sách của TS. Trần Thị Thúy Vân (NXB Chính trị quốc gia Sự thật phát hành) đã lọt top 10 cuốn sách kinh doanh đáng đọc năm 2023.

Chi tiết...