PC Tuyên Quang: Tổn thất điện năng đã giảm, nhưng...

14:43 | 29/08/2018 | 15.074 lượt xem

Trong 7 tháng đầu năm 2018, Công ty Điện lực Tuyên Quang (PC Tuyên Quang) đã có những kết quả khá ấn tượng trong công tác giảm tổn thất điện năng (giảm được 3,36% so với cùng kỳ năm ngoái). Tuy nhiên, tỉ lệ tổn thất điện năng của Công ty hiện vẫn đang ở mức cao.

Chi tiết...