CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam chung một tấm lòng cứu giúp bệnh nhân

  • 09/12/2016

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN - Dương Quang Thành vừa gửi thư tới toàn thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn, kêu gọi hưởng ứng chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ 2 sẽ diễn ra từ 12 - 17/12.

Chi tiết...