Triết lý văn hóa doanh nghiệp của người dẫn đầu

10:54 | 06/09/2023 | 3.845 lượt xem

Nếu doanh nghiệp là máy tính thì văn hóa doanh nghiệp là hệ điều hành. Nói một cách hình tượng thì văn hóa là cái còn thiếu khi ta có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất. Đó cũng là triết lý của các lãnh đạo doanh nghiệp.

Chi tiết...