Công ty Thủy điện Buôn Kuốp lắp đặt 16 trạm cảnh báo lũ từ xa

10:34 | 31/07/2017 | 7.037 lượt xem

Với việc đưa vào vận hành thành công các trạm cảnh báo lũ từ xa qua sóng điện thoại di động, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình vận hành hồ chứa, chạy máy cho người dân khu vực hạ du.

Chi tiết...