EVNHANOI ứng trực 24/24h đảm bảo cấp điện cho Noel và Tết dương lịch 2018

08:47 | 20/12/2017 | 6.889 lượt xem

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết sẽ không cắt điện để sửa chữa trên lưới từ 0h00 ngày 24/12/2017 đến 12h00 ngày 25/12/2017 (trong dịp Noel) và từ 0h00 ngày 30/12/2017 đến 24h00 ngày 02/01/2018 (Tết dương lịch).

Chi tiết...