Than nội tồn kho, nhưng... vẫn phải nhập?

  • 25/09/2017

Câu hỏi này sẽ được giải đáp thông qua cuộc trao đổi giữa PGS.TS Trương Duy Nghĩa - Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam với PV Thế giới điện.

Chi tiết...