TH true Milk phát triển sản xuất đi đôi với tiết kiệm năng lượng

16:42 | 10/03/2023 | 4.573 lượt xem

Nhờ chủ động các giải pháp, đầu tư tiết kiệm năng lượng, Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH (TH true Milk) được xem là điểm sáng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chi tiết...