Tiết kiệm năng lượng khoảng 8-10% vào năm 2023 và 15-20% vào năm 2050 so với kịch bản phát triển bình thường

10:17 | 15/08/2023 | 4.019 lượt xem

Là một trong những mục tiêu cụ thể tại Quyết định số 893/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chi tiết...