"Thay đổi hành vi tiêu dùng vì một hệ sinh thái khỏe mạnh"

18:29 | 27/03/2020 | 7.919 lượt xem

Đây là chủ đề của chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam năm 2020 do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) là đầu mối tổ chức.

Chi tiết...